Liên hệ

Chúng tôi có mặt tại

Trụ sở chính Segis

Segis Spa

53036 Poggibonsi (SI) Italy
Loc. Fosci – via Umbria, 14
T: +39 0577 980333
F: +39 0577 938090
segis@segis.it

Segis Mỹ

Segis USA Inc.

3431 W. Andrew Johnson Hwy
Morristown, TN 37814
T: +1 423 317 0162
F: +1 423 722 4922
segis-usa@segis-usa.com
www.segis-usa.com

Segis Châu Á

Segis Vietnam Co.Ltd

Lot 34, 6th Street
Tam Phuoc Ind. Zone
68700 – Bien Hoa City
Dong Nai Province, Vietnam
Tel: +84 251 3512 669

+84 979 642 978 (Ms. Ngọc)
+84 976 061 439 (Ms. Hậu)
+84 385 622 799 (Mr. Đạt)
F: +84 251 3512670
info@segisvn.com
www.segisvn.com
Hotline: +84 979 642 978 (Ms. Ngọc)

Liên hệ Segis

Điền vào mẫu dưới đây để liên hệ với Segis.
Consent is optional: I can revoke my declaration of consent at any time by writing to: privacy@segis.it
Consent is optional: I can revoke my declaration of consent at any time by writing to: privacy@segis.it
Mandatory
Scroll to Top