Agora – Ghế đôn

design by

Cisotti&Laube

Ghế đôn đa năng có hoặc không có bánh xe

Ghế đôn gắn bánh xe hoặc nút chân
Vật liệu bọc: vải, simili hoặc vật liệu của khách hàng cung cấp. Có viền đỏ, đen, trắng.

Destination:
Material

Padded

Options

3 gros grain colours

Consent is optional: I can revoke my declaration of consent at any time by writing to: privacy@segis.it
Consent is optional: I can revoke my declaration of consent at any time by writing to: privacy@segis.it
Mandatory

Các sản phẩm khác trong bộ sưu tập

Scroll to Top

Share

Agora – Ghế đôn

agora-sgabello-main
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email