Loading...
Array ( )
Segis Collection / Bàn / Stocking

Stocking

Bàn được thiết kế bằng cách kết hợp các chân đơn thành 3, 4 hoặc nhiều hơn trong trường hợp mặt bàn vượt quá tiêu chuẩn. Mặt bàn tiêu chuẩn được đề xuất là D80, 80x80 và 80x120cm. Chân sắt D35mm có phần dưới bằng gỗ sồi sơn màu tự nhiên, mặt bàn  HPL hoặc laminate theo tiêu chuẩn.

 

Discover More

Inspirations

Download Area

Technical Sheet


Immagini still life