Giấy chứng nhận công ty

Chất lượng dự an, chất lượng quy trình và chất lượng sản phẩm

Tập đoàn Segis nắm giữ một quy trình chất lượng cho phép chúng tôi trở thành người dẫn đầu trong thị trường Hợp đồng.
Là một nhà máy sản xuất, chúng tôi phải tích hợp khái niệm này ở mọi cấp độ: chất lượng dự án, chất lượng quy trình và chất lượng sản phẩm. Đầu tiên chịu trách nhiệm phối hợp với kiến trúc sư nổi tiếng, thực hiện và ứng dụng, bố trí theo phong cách và các dự án nâng cao hơn.
Sau đó, chúng tôi phát triển từ nguyên mẫu sang sản xuất và thưc hiện các kiểm tra hiệu suất theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chất lượng quy trình được đảm bảo bởi hệ thống chất lượng ISO 9001 mà chúng tôi nhận được vào năm 1998. Segis là một trong những công ty đầu tiên trong ngành tích hợp hệ thống này ở mọi cấp độ quy trình (thiết kế, sản xuất, giao nhận, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng). Cuối cùng, chất lượng sản phẩm được đảm bảo bằng việc áp dụng các kiểm tra hiệu suất kỹ thuật nghiêm ngặt nhất theo tiêu chuẩn ANSI BIFMA và EN, tất cả đều được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm đã được phê duyệt và ủy quyền.

Segis đã đạt được và duy trì chứng nhận SA8000 từ năm 2005, Hệ thống quản lý doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bilancio – SA8000 – Politica – Integrativa Bilancio – SA8000 – Politica – Integrativa

ISO 14000 ISO 14000

Scroll to Top