Tính bền vững

Chính sách bảo vệ môi trường của Segis

Vào thời cổ đại, các đồ vật sử dụng được làm bằng vật liệu xung quanh, không làm đảo lộn sự cân bằng của môi trường Ngày nay, khả năng thử nghiệm là vô tận và toàn bộ hành tinh đã trở nên phong phú, điều quan trọng là không bị cuốn theo sức mạnh của sự đổi mới đến mức gây thiệt hại cho môi trường xung quanh và thiên nhiên.
Đối với Segis, chất lượng và sự bền vững môi trường luôn là nguyên tắc nền tảng, kể từ khi chúng tôi thành lập công ty tại một trong những nơi có cảnh quan đẹp nhất trên thế giới. Vì lý do này, Segis đã luôn chú ý tối đa đến việc lựa chọn quy trình sản xuất tác động thấp đến môi trường và kiểm soát chặt chẽ trong tất cả các khía cạnh: khí thải, nước thải và chất thải. Phù hợp với những nguyên tắc này, ngay từ năm 2001, Segis đạt chứng nhận ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường nội bộ, với mục đích đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất và trên hết là không ngừng nâng cao giới hạn cho tất cả các bộ phận và các công ty thuộc Tập đoàn.

Segis nỗ lực hàng ngày để nghiên cứu các sản phẩm bền vững, vì vậy chúng tôi: luôn duy trì sự tôn trọng tối đa đối với môi trường / có quy trình sản xuất năng lượng thấp / sử dụng gỗ từ rừng được chứng nhận hoặc vật liệu tái chế hoàn toàn hoặc một phần (tuỳ địa điểm) hoặc vật liệu có thể tái chế/tối ưu hóa lịch trình sản xuất để giảm chất thải đến mức tối thiểu / sử dụng lớp vật liệu hoàn thiện không có chất gây ô nhiễm/ không sử dụng keo có chứa formaldehyde / kiểm tra chuỗi cung ứng để đảm bảo tuân thủ đối với các nguyên tắc này, bao gồm thông qua thử nghiệm kiểm soát để xác minh không sử dụng các vật liệu hữu cơ dễ bay hơi (VOC).
Các sản phẩm của Segis đã đạt được nhiều chứng chỉ và công nhận từ các tổ chức khác nhau, trong tổ chức của các dự án châu u, từ Legambiente (như Casa Toscana Green Home).

Scroll to Top